Svensk-Engelsk-Kinesiska ordlista

Svensk-Engelsk-Kinesiska ordlista
http://stp.ling.uu.se/~ljo/pin_sve_dic/pin-dic_sv.html
Översätt ord mellan svenska, engelska och kinesiska. Kinesiska resultat visas med bild av rätt tecken etc.

Kategori: Kinesiska

Inlagd av: Administratören