Latinska ordspråk & talesätt

Latinska ordspråk & talesätt
http://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_%C3%B6ver_latinska_ordspr%C3%A5k_och_tales%C3%A4tt
Latinska ordspråk och talesätt sammanställda hos Wikipedia.

Kategori: Latin

Inlagd av: Administratören