Synonymer till 'gällande'

Hittade följande synonymer:

avseende (4.7)
giltig (4.5)
aktuell (4.0)
angående (4.0)
rådande (4.0)
beträffande (3.5)
(3.5)
vidkommande (3.5)
rörande (3.4)
existerande (3.2)
gängse (3.2)
gångbar (3.0)
innevarande (3.0)

Betydelser: