Svenska Datatermgruppen

Svenska Datatermgruppen
http://www.nada.kth.se/dataterm/
Svenska datatermgruppen är en brett sammansatt grupp som ger rekommendationer om hur aktuella datatermer bör hanteras på svenska.

Kategori: IT

Inlagd av: Administratören