Åländska ord och uttryck

Åländska ord och uttryck
http://www.bibliotek.ax/web/arena/alandska-ord-och-uttryck
Den typ av svenska som talas på Åland är en variant av det som vanligen kallas finlandssvenska. Det finns dock ett antal ord och uttryck som skiljer sig och här finns en liten ordlista med ett par vanliga uttryck och ord med förklaringar.

Kategori: Dialekt

Inlagd av: Michael