Gutniska - Gutnisk ordlista med växter, fåglar, fiskar & insekter

Gutniska - Gutnisk ordlista med växter, fåglar, fiskar & insekter
http://home.swipnet.se/gutniska/new_page_20.htm
Översättningen mellan svenska, gutniska och engelska med kategorierna Växter, Fåglar, Fiskar och Insekter.

Kategori: Dialekt

Inlagd av: Administratören