Fornsvenska textbanken

Fornsvenska textbanken
http://www.nordlund.lu.se/Fornsvenska/Fsv%20Folder/
Fornsvenska Textbanken tillhandahåller maskinläsbara utgåvor av fornsvenska texter. Databasen befinner sig i ett utvecklingsskede, och texterna har varierande kvalitet.

Kategori: Fornsvenska

Inlagd av: Administratören