Ordbok: 'egiden'

Hittade följande förklaring(ar) till vad egiden betyder: