Nyord 2016

Varje år registrerar Språkrådet nya ord och uttryck i svenska språket. Det kan vara helt nya ord eller äldre ord som fått ny betydelse eller börjat användas i större omfattning. Listorna publiceras en gång om året på Isof.se samt i tidsskriften Språktidningen. Ungefär en tredjedel av orden brukar ta sig vidare till Svenska akademins ordlista.

Årets nyord 2016 ger en fin överblick över de nya fenomen och trender som formats under året. Många av orden reflekterar den snabba utvecklingen inom teknologi, såsom ”Blippbetalning” och ”Förstärkt verklighet”, vilket visar på hur vår digitala värld fortsätter att expandera och forma våra vardagliga rutiner och upplevelser.

Hållbarhet och samhällsmedvetenhet syns också tydligt, exemplifierat genom termer som ”Cirkulär ekonomi” och ”Matsvinnsbutik”, som reflekterar en ökad medvetenhet om vår konsumtion och dess påverkan på miljön.

Samtidigt belyser flera ord förändringar i vårt sociala landskap, såsom ”Ghosta” och ”Förpackningsfri”, som speglar förändrade beteendemönster och konsumtion.

Annonsblockerare

Program som förhindrar att annonservisas på internetsidor.

Blippbetalning

Kontaktlös kortbetalning.

Blåljuspersonal

Anställda som arbetar med akuta insatser inom polis, sjukvård och brandkår.

Cirkulär ekonomi

Kretsloppsbaserat sätt att driva företag som bland annat skapar så lite avfall som möjligt.

Det mörka nätet

Krypterad del av internet som inte kan hittas med vanliga sökmotorer.

Dylanman

Man som beundrar Bob Dylan och som anser sig förstå honom särskilt väl.

Egenanställningsföretag

Företag som sluter avtal med frilansare som går ut på att frilansarna ska kunna fungeramer som anställda än som egenföretagare.

Ekodukt

Bro som håller ihop ekosystemet på ömse sidor om en väg och gör det möjligt för vilda djur att passera.

Enkortsdator

Dator som utgörs av ett enda kretskort och som säljs utan låda, tangentbord och skärm.

Filterbubbla

Individanpassat innehållsurval på internet som filtreras fram automatiskt utifrån exempelvis sökmotorernas registrering av individens tidigare sökningar.

Fomo

Oro för att missa något särskilt intressant eller roligt.

Fredsring

Manifestation där deltagarna håller varandra i hand för att bilda ett symboliskt skydd runt ett objekt.

Frågestrejka

Låta bli att ställa frågor därför att man vill bryta mönstret att kvinnor ställer frågor till och om män i högre utsträckning än vad män ställer frågor till och om kvinnor.

Förpackningsfri

Som säljs utan förpackning.

Förstärkt verklighet

Upplevelse som skapas genom att den verkliga miljö man befinnersig i kompletteras med datorgenererade inslag.

Ghosta

Göra slut med någon genom att sluta ge ifrån sig livstecken.

Gigekonomi

Ekonomi som bygger på tillfälliga uppdrag eller anställningar.

Grindsamhälle

Inhägnat bostadsområde som är stängt för allmänheten.

Influerare

Person vars inflytande används i marknadsföringssammanhang

Kompetenstrappa

Utvecklingsprogram för anställda som syftar till att göra arbetsplatsen mer attraktiv.

Korsspråkande

Samtidig användning av en persons samtliga språk, till exempel i samband med inlärning.

Kroppsaktivism

Ideologiskt grundad verksamhet som syftar till att motverka begränsande skönhetsideal och skapa lika villkor för människor med olika kroppstyper.

Lånegarderob

Ställe där man kan låna kläder i stället för att köpa dem.

Läslov

Lov på hösten när elever förväntas läsa extra mycket.

Matsvinnsbutik

Livsmedelsaffär där varor som annars skulle kasseras säljs till låga priser.

Medborgarforskning

Forskning som bedrivs med hjälp av allmänheten som till exempelsamlar in material.

Mukbang

Internetsändning där någon äter och samtidigt talar med sin publik.

Paddeltenni

Idrott som kan beskrivas som en blandning mellan tennis och squash och som spelas i dubbellag

Pappafeminist

Man som anammar feministiska ideal efter att ha blivit far till en flicka

Parasport

Idrott som utövas av personer med funktionsnedsättningar

Poke

En sorts sallad med rå fisk

Pokenad

Promenad där man spelar Pokémon Go

Preppare

Person som förbereder sig för att kunna överleva en samhällskatastrof

Proteinskifte

Förändring av matvanor som går ut på att byta ut kött mot pro­teinkällor som har mindre påverkan på klimatet

Samlarsyndrom

Sjukligt tillstånd där samlandet övergår vad som kan anses vara normalt

Skamma

Få någon att känna skam

Ställa frågor

Utmana motståndaren genom att spela på ett sätt som ställerförsvaret inför svåra beslut (mest i fotbollsmatcher)

Trumpifiering

Förändring av den politiska debatten i riktning mot en retorisk stil där man säger sådant som får uppmärksamhet utan att ta hänsyn till konsekvens eller fakta

Uberisering

Samhällsutveckling som innebär att alltmer av ekonomin hanterasmed hjälp av digitala tjänster som gör det möjligt för privatpersoner att byta tjänster med varandra

Utpressningsprogram

Datorprogram som används av utpressare för att låsa en dators hårddisk i syfte att kräva användaren på pengar

Vuxenmålarbok

Målarbok för vuxna

Växtmjölk

Mjölkliknande dryck tillverkad av vegetabiliska produkter

Äggkonto

Anonymt konto i sociala medier, i synnerhet Twitter