Nyord 2015

Varje år registrerar Språkrådet nya ord och uttryck i svenska språket. Det kan vara helt nya ord eller äldre ord som fått ny betydelse eller börjat användas i större omfattning. Listorna publiceras en gång om året på Isof.se samt i tidsskriften Språktidningen. Ungefär en tredjedel av orden brukar ta sig vidare till Svenska akademins ordlista.

Årets nya ord 2015 ger verkligen en snabbkurs i vad som har varit på tapeten! En sak som sticker ut är teknologins inflytande – allt från ”Robotjournalistik” till ”Svajpa” och ”Vejpa”. Teknologin är med och formar vårt språk och våra vardagliga handlingar på ett alltmer märkbart sätt.

Sedan har vi samhällsfrågor, från ”Kulturell appropriering” till ”Vithetsnorm”, som verkar spegla den ökade medvetenheten om mångfald och jämlikhet i samhället. Det är som om orden reflekterar de diskussioner och den ökade medvetenhet som pågår om kulturella skillnader och sociala normer.

Avinvestera

Göra sig av med en tidigare gjord investering, ofta av etiska eller politiska skäl

Cosplay

En form av maskerad där deltagarna klär ut sig till fiktiva figurer från tv, film, serietidningar, dataspel etcetera, ofta figurer i japansk kultur men även från andra kulturer

Delningsekonomi

System där olika verksamheter organiseras så att man utnyttjar varor och tjänster effektivare genom att flera kan dela på dem, till exempel i form av bilpooler eller nätverk för att byta bostäder under kortare perioder

Douche

Otrevlig eller osympatisk person (2009).

Dumpstra

Söka efter och använda sådant som andra slängt, i synnerhet mat (2008).

EU-migrant

EU-medborgare som tillfälligt uppehåller sig i ett annat EU-land för att förbättra sin materiella eller sociala situation (2011).

Faktaresistens

Förhållningssätt som innebär att man inte låter sig påverkas av fakta som talar emot ens egen uppfattning, som i stället grundas på till exempel konspirationsteorier (2001).

Geoblockering

Teknisk spärr som hindrar innehåll på internet från att visas i ett visst geografiskt område

Groupie

Gruppbild där fotografen själv är med på bilden

Haffa

Ragga, stöta på

Halmdocka

Nidbild av motståndarens åsikter, som man argumenterar mot

Klickokrati

Ett samhälle där journalistik och politik styrs av vad internetanvändarna föredrar, till exempel genom att klicka på gilla- och delaknappar på nätet

Klittra

Onanera (som kvinna)

Kulturell appropriering

Fenomenet att en kultur med hög status anammar företeelser från en kultur med lägre status; kopplat till föreställningen att detta är något dåligt

Mansplaining

Förklaring som ges av män till kvinnor, som förutsätts vara mindre vetande

Naturvin

Vin som tillverkas med så liten inverkan som möjligt, till exempel med obesprutade druvor och naturlig vildjäst och utan tillsatser och filtrering

Nyhetsundvikare

Person som inte tar del av mediernas nyhetsrapportering

Obror

Okamratlig, taskig

Plattfilm

Traditionell film utan tredimensionella effekter

Rattsurfa

Använda mobiltelefon eller annan utrustning som begränsar uppmärksamheten vid bilkörning

Robotjournalistik

Nyhetsrapportering med datorgenererade artiklar

Självradikalisering

Politisk radikalisering som en person genomgår utan direktkontakt med likasinnade

Skuldkvotstak

Övre gräns för hur stor summa någon får låna i förhållande till sin inkomst

Ståpaddling

En aktivitet som går ut på att man står upp på en surfbräda och paddlar med en paddel

Svajpa

Styra till exempel en dator eller en mobiltelefon genom att dra med fingret på skärmen

Svischa

Använda en app för att föra över pengar

Talepunkt

Förberett uttalande som exempelvis en politiker upprepar i en debatt eller en intervju

Terrorresa

Resa som genomförs för att delta i strider eller träning med terrorstämplade grupper

Transitflykting

Flykting som befinner sig på genomresa på en plats där hen inte avser att stanna

Triggervarning

Förhandsvarning om att till exempel en bok eller en webbplats har ett innehåll som kan väcka obehag hos vissa personer

Trollfabrik

Organisering av nättroll och bloggare som har till uppgift att sprida propaganda

Vejpa

Röka e-cigarett

Vithetsnorm

Norm som utgår från att vit hudfärg är det normala

Värdgraviditet

Det att bära och föda barn åt någon annan

Youtuber

Person som ägnar sig åt att lägga upp filmer på Youtube, ofta i en sådan omfattning att det kan ses som ett yrke

Ögonkramp

Kramp i ögat som bland annat kan orsakas av att man tittar för nära och för länge på en mobiltelefon