Nyord 2013

Varje år registrerar Språkrådet nya ord och uttryck i svenska språket. Det kan vara helt nya ord eller äldre ord som fått ny betydelse eller börjat användas i större omfattning. Listorna publiceras en gång om året på Isof.se samt i tidsskriften Språktidningen. Ungefär en tredjedel av orden brukar ta sig vidare till Svenska akademins ordlista.

Årets nyordslista för 2013 är verkligen en blandning av allt möjligt! Från ”5:2-dieten” till ”betalskugga” och ”e-sport” – det finns något för alla och varje nyans av det moderna livet.

Det verkar som att teknik och samhällsfrågor dominerar! Ord som ”smartplåster”, ”mobilmissbruk”, och till och med ”snippgympa” visar hur mycket våra liv influeras av teknologin och det ökade fokuset på hälsa och välmående.

Sen har vi politiken med ”brexit”, ”grexit”, och även ”köttskatt” som reflekterar de större samhällsdebatterna och diskussionerna kring politik, miljö och konsumtion.

Och vad säger man om ”twerka” och ”selfie”? De är definitivt mer lättsamma och roliga nyord som verkar ha blivit en del av vårt vardagsspråk.

5:2-diet

diet med kraftigt begränsat kaloriintag under två dagar per vecka och normalt ätande under veckans fem resterande dagar

betalskugga

avsaknad av mobiltäckning som gör att det inte längre går att använda kort i betalterminaler i fjällvärlden

bjudkaffe

kaffe som serveras kostnadsfritt till någon som inte har råd, sedan en kund betalat för två koppar men bara druckit en

brexit

Storbritanniens eventuella utträde ur EU.

budgetstup

ord som används för att beskriva att USA:s statsbudget inte tillåter mer utgifter, och att staten därför tvingas lägga ner viss offentlig verksamhet i väntan på en godkänd budget

carpa

passa på att njuta av något medan tillfälle ges

dygnis

förskola öppen dygnet runt

e-cigarett

elektronisk cigarett som innehåller nikotin men ingen tobak

e-sport

tävlingsspelande som utförs med dator eller spelkonsol

embrejsa

omfamna eller anamma

enveckasförsvar

försvar som bara har förmåga att göra motstånd i en vecka

funktionell dumhet

okritiskt förhållningssätt som förbättrar produktiviteten

fäbodifiering

trend där storföretag marknadsför masstillverkade produkter som småskaliga, närproducerade och autentiska

global hektar

mått för att beräkna naturresursutnyttjande

grexit

grekiskt utträde ur EMU

gubbploga

snöröjning där plogning av bilvägar prioriteras före plogning av busshållplatser och gång- och cykelvägar; ordet används också i överförd betydelse

hikikomori

ung person som isolerar sig i föräldrahemmet

hypa

bete sig överenergiskt och smågalet

hämndporr

naken- eller sexbilder som publiceras på internet som en hämnd mot en tidigare partner

hästlasagne

lasagne innehållande odekla-rerat hästkött. Ordet används också i överförd betydelse för något som är av låg kvalitet och av oklart ursprung

kjolprotest

protest mot att kortbyxor inte är tillåtna arbetskläder, där män i stället klär sig i kjol i sommarhettan

klicktivism

aktivism bestående av att skriva under upprop på webbplatser, klicka ”gilla” på Facebook och liknande

köttskatt

skatt som föreslås tas ut på köttprodukter eftersom de belastar miljön mer än vegetabilier

linjär tv

traditionellt tv-tittande efter en tablå som lagts av tv-kanalen

läxrut

skatte-rabatt för läxhjälp

löpsedelsteater

teateruppsättningar som strävar efter att göra sensation

mobilmissbruk

ohälsosamt beroende av mobiltelefon

nagelprotest

protest som uttrycks genom att man målar naglarna i symbolisk färg

nätvandra

söka upp unga på nätet för att kunna ge stöd

otrohetskontroll

övergrepp där en kvinnas underliv kontrolleras under förevändning att avslöja sexuell aktivitet

rutkod

maskinellt läsbar kod med tecken i form av rutmönster, till exempel qr-kod

satsig

ambitiös

selfie

självporträtt publicerat i sociala medier

sextremism

metod för feministisk direkt aktion, där den kvinnliga sexualiteten används för att göra uppror mot det patriarkala systemet

smartplåster

plåster som samlar in information och skickar den till läkare eller visar den i mobiltelefonen

snippgympa

knipövningar för muskulaturen kring könsorganet som bland annat syftar till att

spökgarn

fiskenät som utan tillsyn driver omkring och fortsätter att fånga fisk och andra djur

stärka muskler och förebygga inkontinens


torggängare

person inhyrd för att skapa bilden av ett myllrande folkliv på ett torg

tvåhandsbeslut

beslut i två led som skydd mot oegentligheter

twerka

intensivt skaka rumpa i takt till musik

utsmarta

överlista