Nyord 2019

Varje år registrerar Språkrådet nya ord och uttryck i svenska språket. Det kan vara helt nya ord eller äldre ord som fått ny betydelse eller börjat användas i större omfattning. Listorna publiceras en gång om året på Isof.se samt i tidsskriften Språktidningen. Ungefär en tredjedel av orden brukar ta sig vidare till Svenska akademins ordlista.

Årets nya ord 2019 reflekterar över en bredd av ämnen och trender. Det finns en betoning på teknologi och digitalisering med termer som ”Deepfake” och ”Digital tvilling”, som båda kretsar kring digital manipulation. Dessutom finns det en stark koppling till klimatet och miljön, med termer som ”Grönt körfält” och ”Klimatstrejk”, vilket speglar det ökade fokuset på hållbarhet och klimatfrågor.

Det är också intressant att se hur språket utvecklas för att hantera nya sociala fenomen och beteenden, som ”Sharenting” och ”Tågskryta”, vilka båda refererar till delning av information eller val för att främja en viss självbild eller beteende.

Animoji

emoji utformad efter en persons ansikte

Antivaxxare

person som av rädsla för negativa konsekvenser motsätter sig vaccinering

Artdöden

den storskaliga utplåningen av djur- och växtarter under människans tidsålder

ASMR

sensorisk stimulering som skapar välbehag hos lyssnaren

Aspludd

ludd bestående av snöliknande frön från asp

Benim

jag, mig. (Svenskan verkar ha fått ett nytt pronomen för den som vill uttrycka traditionell manlighet, makt och styrka.)

Beteendedesign

utformning av närmiljö för att främja ett visst beteende

Cybersoldat

försvarsanställd inriktad på att bekämpa digitala hot från främmande makt och terroristorganisationer

Deepfake

video, bild eller ljud där innehållet manipulerats på ett sätt som gör förvanskningen svår att upptäcka

Deplattformering

aktion riktad mot exempelvis nättjänster och mötesarrangörer som syftar till att frånta opinionsbildare inkomstkällor och möjligheten att sprida sina åsikter

Digital tvilling

digital avbildning av ett verkligt fenomen som gör det möjligt att utföra tester i datormiljö som om de vore i verkligheten

Dra åt helvete-kapital

sparade pengar som kan användas för att plötsligt bryta upp från en relation

Eldost

ost som liknar halloumi och som kan grillas eller stekas

Fimpomat

behållare för cigarettfimpar med två öppningar där varje fimp genom användarens val av öppning utgör en röst i en fråga med två svarsalternativ

Gretaeffekten

den påverkan mot ett mer miljövänligt beteende som klimataktivisten Greta Thunberg har inspirerat till

Grönt körfält

körfält där bara fossilfria fordon får köra

Hjärtslagslag

lag som förbjuder abort om hjärtslag kan höras hos fostret

Hundvissla

använda värdeladdade signalord som endast uppfattas av mottagare införstådda med budskapet

Hybridkrig

krig som förs i det dolda utan en väpnad konflikt

Ikigai

upplevelse av att tillvaron är meningsfull

Immersiv

uppslukande, omslutande

Klimatdiktatur

mandat för internationell organisation att fatta överstatliga beslut i klimatfrågan

Klimatnödläge

tillstånd som kräver omedelbara åtgärder för att motverka klimatförändringar

Klimatstrejk

protestaktion för att skapa uppmärksamhet för behovet av klimatfrämjande åtgärder

Källtillit

förtroende för etablerade medier och andra källor som strävar efter opartiskhet och saklighet

Lågaffektivt bemötande

pedagogisk metod där vuxna inte ska konfrontera utåtagerande barn utan i stället mana till lugn

Menskonst

konstnärligt verk som utmanar normer och tabun

Nattborgmästare

person ansvarig för att främja nöjeslivet i samråd med berörd kommun

Popcornhjärna

tillstånd där hjärnan samtidigt ställs inför flera olika sinnesintryck, till exempel vid användning av mobiltelefon

Sharenting

föräldrars delning av bilder på sina barn i sociala medier utan att samtycke har inhämtats

Smygflyga

flyga utan att berätta om valet av färdmedel eftersom flygets klimatavtryck kan vara skambelagt

Syssna

lyssna med synen. (Vad är mest sant? Vilka slutsatser ska man dra av all statistik och siffror? Vem ska jag syssna på?) egentligen?

Tågskryta

stoltsera med att av miljöskäl resa med tåg i stället för flyg

Växtbaserat kött

vegetabiliskt livsmedel som efterliknar kött till smak, utseende och konsistens

Övervakningsekonomi

system där digital information om konsumenters beteendemönster har stort ekonomiskt värde