Idiom

Idiom är uttryck där de enskilda ordens betydelser blir en annan tillsammans. Ett tydligt exempel är ”att byta fot” inte betyder att byta ut foten fysiskt utan istället betydelsen ”att plötsligt byta åsikt”. Dessa former av idiom kallas också för idiomatiska uttryck. Dessa uttryck kan anpassas till språket med olika tempus eller användas som en del i en mening. På detta sätt skiljer sig idiom från ordspråk, då ordspråk är en förutbestämt mening som inte förändras på något sätt.

Dessa idiomatiska uttryck består av minst 2 ord som i sin specifika sammansättning betyder något annat än orden bokstavligt. Detta kan ställa till problem när man jobbar med översättningar mellan olika språk och även för de som lär sig det svenska språket, till exempel nyinflyttade till Sverige eller barn.

Här är en gedigen lista på idiomatiska uttryck med betydelser. Dessa kommer från NEO-databasen, Lexikaliska institutet, CC BY 4.0.

Lista idiom efter begynnelsebokstav