Nyord 2023

Varje år registrerar Språkrådet nya ord och uttryck i svenska språket. Det kan vara helt nya ord eller äldre ord som fått ny betydelse eller börjat användas i större omfattning. Listorna publiceras en gång om året på Isof.se samt i tidsskriften Språktidningen. Ungefär en tredjedel av orden brukar ta sig vidare till Svenska akademins ordlista.

Årets nyord 2023 visar på en bredd av teman och samhällstrender som präglat året som gått. Vi ser en att framstegen inom AI med ord som ”AI-klonad” och ”generativ AI”. Dessutom lyfts viktiga samhällsutmaningar fram, såsom ”cyberresiliens” för att hantera IT-attacker och ”det svenska tillståndet” som beskriver problematiken med gängkriminalitet.

Sociala fenomen och beteenden avspeglas också i orden ”bubbelhoppa” reflekterar en strävan att få nya perspektiv genom att lämna sin egen filterbubbla medan ”neurodiversitet” betonar variationen av neuropsykiatriska funktionssätt i samhället.

Ord som ”vild graviditet” och ”dna-pass” belyser olika aspekter av vården och individens relation till den. På samma sätt fångar ordet ”toxisk positivitet” en växande medvetenhet kring negativa effekter av att förneka eller trycka undan negativa känslor i strävan efter positivitet.

Det finns även ord som adresserar sociala frågor och maktstrukturer såsom ”nepo baby”, vilket pekar på fördelar som ges till en individ på grund av föräldrarnas inflytande, och ”grön kolonialism” som tar upp exploatering av naturresurser för att främja hållbarhetsmål på annan plats.

Sammanfattningsvis täcker årets nyord en mångfald av ämnen och reflekterar samhällets utveckling och utmaningar inom teknologi, sociala relationer, hälsa och samhällsfrågor.

Här följer hela listan med Nyord för 2023

AI-klonad

kopierad med hjälp av AI-teknik, om exempelvis ett musikstycke, ett konstverk eller en röst

Barbenheimer

samordnade aktiviteter som rör de två storfilmerna Barbie och Oppenheimer

bubbelhoppa

medvetet byta miljö för att komma ur sin egen ”bubbla” och på så sätt få nya perspektiv och kunskaper

cyberresiliens

förmåga att stå emot it-attacker och upprätthålla grundläggande funktioner

deinfluencing

det att i sociala medier uppmana till att inte köpa en viss produkt eller tjänst

det svenska tillståndet

den situation i Sverige där gängkriminalitet präglar samhället

dna-pass

kort som innehåller alla viktiga genetiska uppgifter om en person, för användning i vården

dopaminfasta

avhållsamhet från aktiviteter som antas ge påslag av signalsubstansen dopamin i hjärnan

dubbelswisha

betala två gånger i rad på till exempel en massagesalong, där den andra betalningen misstänks vara för sexuell tjänst

evighetskemikalie

syntetiskt framställt ämne som inte kan brytas ner i naturen utan som finns kvar för evigt

exposekonto

konto i sociala medier som syftar till att hänga ut personer i kränkande situationer, exempelvis sådana som inkluderar våld eller

gargasnipe

smygtagen bild eller film på en person som anses se konstig ut, vanligtvis publicerad på sociala medier

generativ AI

artificiell intelligens som utifrån mönster i träningsdata kan skapa helt nytt innehåll, exempelvis text, bilder och musik

grön kolonialism

exploatering av landområden och naturresurser för att främja hållbarhetsmål på en annan plats

hyschpengar

penningsumma som betalas för att mottagaren inte ska röja känslig information

ick

drag eller beteende hos en person som en annan person finner frånstötande

insynsprincip

princip som innebär att privata aktörer måste ge allmänheten viss insyn i verksamheten som dock inte är lika långtgående som offentlighetsprincipen

klivare

person som mot betalning begår brott på uppdrag av ett kriminellt nätverk

korankris

politiskt svår situation utlöst av tillståndsgivna skändningar av Koranen

krigssponsor

aktör som genom affärsverksamhet i ett krigförande land anses bidra indirekt till kriget genom till exempel skatteinbetalningar

känslighetsläsare

person med uppdrag att granska texter för att rensa bort potentiellt stötande innehåll

longtermism

etisk ståndpunkt att man vid beslut bör ta hänsyn till konsekvenser som kan uppstå långt in i framtiden, och inte bara till konsekvenser som uppstår mer kortsiktigt

menstrosa

trosa som fungerar som mensskydd

multilojal

som är medlem eller kund hos flera olika butikskedjor för att leta bästa pris och nyttja rabatter

nepo baby

person som får fördelar i sin karriär för att den har en känd eller inflytelserik förälder

neurodiversitet

variation av neuropsykiatriskt funktionssätt i en grupp

prompta

skriva en textinstruktion till en AI-tjänst

relationism

spelsätt i fotboll som utgår från bollens position på plan i stället för vilka ytor som ska täckas

situationship

längre relation som befinner sig någonstans mellan romantiskt förhållande och vänskap

snikflation

strategi där företag i stället för att höja priser försämrar kvalitet, rabatter och service på produkter och tjänster

streamingfarm

samling av stort antal gratiskonton till strömningstjänster, som har syftet att genom automatiserade strömningar generera ekonomisk ersättning eller få det att framstå som att ett visst innehåll är mer populärt än det verkligen är

tantparkour

lättare fysisk träning för äldre där föremål i utemiljön används exempelvis som hinder att klättra över

toxisk positivitet

positivt tänkande som innebär att negativa känslor på ett skadligt sätt trycks undan och förnekas

vild graviditet

graviditet som genomförs helt utan kontakt med vården