Nyord 2020

Varje år registrerar Språkrådet nya ord och uttryck i svenska språket. Det kan vara helt nya ord eller äldre ord som fått ny betydelse eller börjat användas i större omfattning. Listorna publiceras en gång om året på Isof.se samt i tidsskriften Språktidningen. Ungefär en tredjedel av orden brukar ta sig vidare till Svenska akademins ordlista.

Årets nya ord speglar många av de utmaningar och förändringar vi har stött på under 2020. Temat är en blandning av pandemin, sociala förhållanden och kulturella fenomen. Orden belyser allt från teknologiska uttryck som ”Zoombombning” till de olika aspekterna av pandemin och ”coronaanpassa”. Dessutom reflekterar orden över samhällets förändringar och trender, som ”boomer” och ”underturism”.

becknarväska

liten mag- eller midjeväska

bolundare

komplementbyggnad som får vara högst 30 kvadratmeter stor och som inte kräver bygglov

boomer

person i medelåldern eller äldre

cancelkultur

aktivism som syftar till att personer med kontroversiella åsikter ska berövas sina plattformar för att föra ut dessa åsikter

cirkulent

person som ägnar sig åt hållbar konsumtion, företrädesvis genom återvinning

cli-fi

konstnärlig genre som behandlar klimatfrågor

coronaanpassa

vidta förebyggande åtgärder för att följa restriktioner med syftet att minimera risken för spridning av coronaviruset

coronahälsning

hälsningsgest som uppkommit under coronapandemin

covid-19

infektionssjukdom som orsakas av coronaviruset SARS-CoV-2

förnedringsrån

personrån där offret utsätts för särskilt kränkande behandling

hobbyepidemiolog

person som utan expertkunskaper i epidemiologi tvärsäkert uttalar sig om coronapandemin

hungerpandemi

svält orsakad av coronapandemins konsekvenser

hälsolitteracitet

förmåga att förstå hälsoinformation

immunitetspass

intyg som visar att en person är immun mot coronaviruset och därför ges möjlighet att exempelvis resa eller besöka vissa platser

infodemi

global spridning av skadliga rykten

intimitetskoordinator

person som arbetar inom film, tv och teater med att sexscener ska kännas trygga för skådespelarna

kamikazetips

förutsägelse om utgången i en tävling, match eller idrottsserie som görs när förutsättningarna är helt eller delvis okända

kanskeman

man som inte vill engagera sig fullt ut i ett förhållande

kemsex

sex i kombination med användning av narkotika för att förhöja den sexuella upplevelsen

klustersmitta

spridning av virus bland personer i en avgränsad grupp

krympflation

minskning av innehållet i förpackning utan motsvarande prisminskning

lesserwisser

person som är mindre vetande men som trots detta förklarar ett fenomen för någon som vet mer

lockdown

restriktioner som begränsar rörelsefriheten i ett samhälle och möjligheten att använda olika samhällsfunktioner

mjuta

stänga av mikrofon eller ljud

novent

julförberedelser och adventsliknande firande i november

platta till kurvan

hålla smittspridningstakten på en jämn nivå

R-tal

genomsnittligt tal som visar hur många personer som smittas av en redan smittad person

simp

person som genom smicker försöker väcka en annan persons romantiska eller sexuella intresse

självkarantän

isolering i hemmet eller på annan plats när en person har eller kan ha smittats alternativt vill undvika risken att smittas av coronaviruset

social distansering

att hålla fysiskt avstånd och att ta hänsyn till riskerna för smittspridning i sitt sociala umgänge

statyprotest

manifestation som ifrågasätter förekomsten av statyer föreställande personer som anklagas för att ha underblåst eller utövat förtryck

superspridare

person som sprider en sjukdom till ett stort antal personer

turistkorridor

överenskommelse som möjliggör semesterresor mellan länder där smittspridningen är på låga nivåer

tvåmetersregeln

rekommendation eller bestämmelse om att hålla två meters avstånd mellan personer som inte tillhör samma sällskap

underturism

situation där besökarna är för få för att turistberoende orter ska klara sig ekonomiskt

vårdskuld

uppsamlat behov av sjukvård som uppstår när vissa åtgärder skjuts upp till förmån för åtgärder som är mer akuta

växtblindhet

avsaknad av förståelse för växters betydelse för livet på jorden

zombiebrand

eldsvåda som övervintrar under snötäcke och blossar upp till våren

Zoombombning

intrång av objuden deltagare i möte som hålls genom videomötestjänsten Zoom