Ordspråk

Ett ordspråk är ett sätt att förmedla en visdom, budskap eller värdering. Ofta är det svårt att hitta källan till ordspråket då de ofta är mycket gamla, många ordspråk härstammar till exempel från gamla testamentet. Ett ordspråk har till skillnad mot ett idiomatiskt uttryck en ”fast mening” som inte ändras utan står på egna ben.

Ett ordspråk är ofta självförklarande men ibland kan det vara svårare att förstå betydelsen av ordspråket, därför har vi här försökt sammanfatta de vanligaste ordspråken med dess betydelser.