Översättning av 'Firma+'

Firma+

  • firm +

Översätt ett annat ord?

Översätt mellan andra språk?