Synonymer till 'adekvat'

Hittade följande synonymer:

lämplig (4.3)
fullgod (4.2)
likvärdig (3.7)
riktig (3.1)
korrekt (3.0)
passande (3.0)
relevant (3.0)

Betydelser: