Synonymer till 'skillnad'

Hittade följande synonymer:

differens (4.7)
diskrepens (4.7)
diskrepans (4.5)
avvikelse (4.2)
olikhet (4.0)
åtskillnad (4.0)

Betydelser: