bära ngn i gullstol

Vad betyder bära ngn i gullstol?

Det betyder: bära ngn sittande på två personers sammanflätade händer (vanl. som en hyllning)

Grundformen: gullstol

Se listan på alla idiomer här!