I 20 år har vi guidat till rätt ordlistor, lexikon, översättningar och synonymer. Förutom ett stort arkiv med länkar till mängder med ordlistor så har vi många egna resurser! Vi har ordbok, synonymer, felstavningar, idiom, korsordshjälp, nyordslistor och mycket mer.


Veckans ord
"illuminera"

Illuminera betyder att "förse med ljus", "belysa", "upplysa". Lumen (lm) är en enhet för fysikaliska storheten ljusflöde


Veckans ordspråk/idiom
"väck inte den björn som sover"

"Väck inte den björn som sover" betyder ungefär ta inte upp problem i onödan.

Se alla ordspråk & idiom här!

Vår samling med lexikon/ordlistor/ordböcker med mera

Här är vår stora samling med resurser i form av ordlistor, lexikon, ordböcker, översättningstjänster och mycket mer. Hundratals tjänster katalogiserade för dig!