bevaka ett testamente

Vad betyder bevaka ett testamente?

Det betyder: anmäla sin rätt i fråga om ett testamente

Grundformen: bevaka

Se listan på alla idiomer här!