(det är inte lönt att) gråta över spilld mjölk

Vad betyder (det är inte lönt att) gråta över spilld mjölk?

Det betyder: (det är inte lönt att) hålla på och beklaga det som redan hänt och inte kan ändras

Grundformen: gråta

Se listan på alla idiomer här!