det är inte snutet ur näsan/näven

Vad betyder det är inte snutet ur näsan/näven?

Det betyder: det är inte så lätt

Grundformen: snyta

Se listan på alla idiomer här!