ett fall framåt

Vad betyder ett fall framåt?

Det betyder: ett misslyckande som trots allt ger hopp om kommande framgångar

Grundformen: framåt

Se listan på alla idiomer här!