få påskrivet för ngt

Vad betyder få påskrivet för ngt?

Det betyder: få en tillrättavisning för ngt

Grundformen: påskriven

Se listan på alla idiomer här!