första hjälpen

Vad betyder första hjälpen?

Det betyder: enkla men nödvändiga sjukvårdsåtgärder (vid olycksfall e. d.)

Grundformen: hjälp

Se listan på alla idiomer här!