härs och tvärs

Vad betyder härs och tvärs?

Det betyder: än åt ena hållet, än åt andra (utan ngn plan e. d.)

Grundformen: härs

Se listan på alla idiomer här!