på löp

Vad betyder på löp?

Det betyder: i murens längdriktning (i fråga om tegelsten e. d.)

Grundformen: löp

Se listan på alla idiomer här!