solidarisk lönepolitik

Vad betyder solidarisk lönepolitik?

Det kan ha flera betydelser:
  1. lönepolitik som syftar till att höja de lågavlönades löner på bekostnad av mellan- och höglönegrupperna
  2. lönepolitik (inom LO) som syftar till att höja låginkomsttagarnas löner på bekostnad av mellan- och höginkomsttagarna

Grundformen: lönepolitik

Se listan på alla idiomer här!