stå/vara i beråd (att göra ngt)

Vad betyder stå/vara i beråd (att göra ngt)?

Det betyder: just ämna (göra ngt)

Grundformen: beråd

Se listan på alla idiomer här!