till den verkan det hava kan

Vad betyder till den verkan det hava kan?

Det betyder: till den nytta det eventuellt kan göra

Grundformen: verkan

Se listan på alla idiomer här!