väga sina ord på guldvåg

Vad betyder väga sina ord på guldvåg?

Det betyder: mycket noggrant välja sina ord

Grundformen: guldvåg

Se listan på alla idiomer här!