vara på vippen (att)

Vad betyder vara på vippen (att)?

Det betyder: vara mycket nära (att)

Grundformen: vipp

Se listan på alla idiomer här!