Fornsvensk lexikalisk databas

Fornsvensk lexikalisk databas är en databas över det fornsvenska ordförrådet och omfattar c:a 54.000 uppslagsord.

Läs mer »

Fornsvenska textbanken

Fornsvenska Textbanken tillhandahåller maskinläsbara utgåvor av fornsvenska texter. Databasen befinner sig i ett utvecklingsskede, och texterna har varierande kvalitet.

Läs mer »