Ligger bakom- korsordsfråga

Vi har 2 lösningsförslag på denna korsordsfråga. Svaret man är ute efter är på bokstäver.

Rätt svar till korsordsfrågan "Ligger bakom"

Vi tror att det rätta svaret är

FÖRORSAKAR
FÖRORSAKAR