Sak- korsordsfråga

Vi har 2 lösningsförslag på denna korsordsfråga. Svaret man är ute efter är på bokstäver.

Rätt svar till korsordsfrågan "Sak"

Vi tror att det rätta svaret är

PJÄS

Betydelse: (prydnads)föremål
PJÄS

Betydelse: (prydnads)föremål