Kogodis- korsordsfråga

Vi har fått 2 lösningsförslag på denna korsordsfråga hittills.

Svaret som efterfrågas ska ha 5 bokstäver.

Lösningar från våra användare

KROSS ELLER GRÖPE

SLEKE

Förklaring: Saltsten

Lägg till ett svar på korsordsfrågan!

Lösningen på korsordsfrågan kogodis
Svaret som efterfrågas ska vara 5bokstäver långt.
Om du vill att ditt namn/smeknamn ska stå med