Livlighet i musiken- korsordsfråga

Vi har 3 lösningsförslag på denna korsordsfråga. Svaret man är ute efter är på 4 bokstäver.

Rätt svar till korsordsfrågan "Livlighet i musiken"

Vi tror att det rätta svaret är

BRIO
RONDO
ALLEGRO