Vara i hatten- korsordsfråga

Vi har 1 lösningsförslag på denna korsordsfråga. Svaret man är ute efter är på 4 bokstäver.

Rätt svar till korsordsfrågan "Vara i hatten"

Vi tror att det rätta svaret är

VERB

Betydelse: ordklass som anger vad någon el. något gör el. utsätts för (t ex "kasta, regna, sova")