Klimatordlista

Ingen bild tillgänglig
http://www.klimatordlista.se
Klimatordlistan är en samling av ord och förkortningar som har med klimat att göra. Begreppen förklaras på ett så enkelt vis som möjligt.

Kategori: Miljö

Inlagd av: Petter Lydén