Utrikes namnbok

Utrikes namnbok
http://www.regeringen.se/informationsmaterial/2013/07/utrikes-namnbok/
Innehåller översättning till engelska, tyska, franska, spanska, finska och ryska av namn på myndigheter, organisationer, titlar och länder. (PDF-format)

Kategori: Namn

Inlagd av: Administratören