Klimatordlista

Klimatordlistan är en samling av ord och förkortningar som har med klimat att göra. Begreppen förklaras på ett så enkelt vis som möjligt.

Resurs tillagd av Petter Lydén