Svenska Datatermgruppen

Svenska datatermgruppen är en brett sammansatt grupp som ger rekommendationer om hur aktuella datatermer bör hanteras på svenska.

Resurs tillagd av Administratören