Översättning av 'Annat'

Hittade följande översättningar:

annat

  • something else
  • another, something else

Betydelse

bestämd form neutrum singular av annan

Översätt ett annat ord?

Översätt mellan andra språk?