Översättning av 'Grattis'

Hittade följande översättningar:

grattis interjektion  

  • congratulations

Exempel:

  • grattis på födelsedagen (happy birthday)

Betydelse

gratulationsönskning till åhöraren efter att denne fått eller uppnått något

Översätt ett annat ord?

Översätt mellan andra språk?