Översättning av 'Kö'

Hittade följande översättningar:

substantiv  

  • queue
  • (line [US])

Exempel:

  • stå i kö (queue, (stand in line [US]))

Böjningar:

  • kön
  • köer

substantiv  

  • rear

Böjningar:

  • kön
  • köer

Betydelse

led där människor står efter varandra och väntar på något
linjär datastruktur för lagring av data
käpp som används som spelredskap i biljard; biljardkö
data samling av element som behandlas i den ordning de lagrats

Översätt ett annat ord?

Översätt mellan andra språk?