Översättning av 'ansikte'

Hittade följande översättningar:

ansikte substantiv  

  • face

Idiom:

  • (stå) ansikte mot ansikte ("mittemot, omedelbart inför") ((stand, be) face to face ("opposite, close to"))
  • förlora, tappa ansiktet ("förlora sitt anseende") (lose face ("suffer disgrace"))
  • bekanta ansikten ("kända personer") (well-known faces ("celebrities"))
  • (betrakta något som) ett slag i ansiktet("utmaning, grov förolämpning")

Böjningar:

  • ansiktet
  • ansikten
  • ansiktena

Betydelse

framsidan av en människas huvud, från ögonbrynen och nedåt, eller föremål som ska avbilda detta

Översätt ett annat ord?

Översätt mellan andra språk?