Översättning av 'bredvid'

Hittade följande översättningar:

bredvid preposition  

  • adjacent to
  • beside
  • by the side of

Exempel:

  • de satt alltid bredvid varandra (they always sat next to one another)

Idiom:

  • prata bredvid munnen ("tala oförsiktigt") (let the cat out of the bag)

Betydelse

vid sidan av, intill någon eller något

Översätt ett annat ord?

Översätt mellan andra språk?