Översättning av 'fråga'

Hittade följande översättningar:

fråga substantiv  

 • question

Exempel:

 • svara på min fråga! (answer my question!)

Böjningar:

 • frågan
 • frågor

fråga substantiv  

 • question
 • matter

Exempel:

 • fatta beslut i frågan (make a decision on the matter)

Idiom:

 • vad är det frågan om ("vad gäller saken")? (what is it about?)

Böjningar:

 • frågan
 • frågor

fråga verb  

 • ask

Exempel:

 • han frågade var jag bodde (he asked where I lived)

Böjningar:

 • frågade
 • frågat
 • fråga
 • frågar

Betydelse

begäran om information eller att få en upplysning i ett visst ärende
något som är värt eller intressant att diskutera

Översätt ett annat ord?

Översätt mellan andra språk?